UPDATE command denied to user 'zsepoznan_4'@'10.254.28.208' for table 'fusion_settings' Szkoła Policealna Nr 1 w Poznaniu - Oferta edukacyjna
27.02.2021 08:07
Nawigacja
· Strona główna
· Szkoła
· Administracja
· Kontakt
· Oferta edukacyjna
· Zapisy On-line
· Galeria
· Szukaj
· Microsoft IT Academy
· Uniwersytet Ekonomiczny
· Egazminy zawodowe
· Zespół Szkół Ekonomicznych
· Plany i informacje
Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpi zmiana oferty edukacyjnej dotyczącej zawodów w szkołach policealnych. W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki dziennej zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zawody:
- technik informatyk
- technik administracji
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik rachunkowości
- technik archiwista.

W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki zaocznej zajęcia odbywają się co drugą sobotę i niedzielę.
Zawody:
- technik informatyk
- technik administracji
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik rachunkowości
- technik archiwista.

Od nowego roku szkolnego 2012/2013, następuje zmiana sposobu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczy to również szkół policealnych.
Na zakończenie nauki w szkole zamiast jednego egzaminu zawodowego, słuchacz będzie zdawał tzw. egzaminy „ cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji dla danego zawodu (kwalifikacje, umiejętności). Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów cząstkowych z kwalifikacji pozwolą na uzyskanie tytułu technika danego zawodu.
W roku szkolnym 2012/2013 dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica przewiduje również uruchomienie zawodowych kursów kwalifikacyjnych dotyczących następujących kwalifikacji:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Technik rachunkowości
W zawodzie przewidziane są 2 kwalifikacje (oznaczone literami „A”)
A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Dodatkowo, po potwierdzeniu kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (na kursach kwalifikacyjnych) słuchacz może uzyskać tytuł technika ekonomisty.
W zawodzie technik rachunkowości można zdobyć wiedzę dotyczącą statystyki, zasad stosowania marketingu w działalności przedsiębiorstwa, dokumentowania operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzania sprawozdań finansowych i wykonania analizy finansowej przedsiębiorstwa. Ważnym elementem nauki jest zdobycie umiejętności rozliczania wynagrodzeń oraz poznanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto słuchacz zapoznaje się z przepisami prawa podatkowego, terminologią z zakresu finansów publicznych oraz nabywa umiejętność rozliczania podatków w różnych formach działalności gospodarczej.
Duży nacisk położony jest na umiejętności związane z prowadzeniem ewidencji księgowej, rozliczeń finansowych, prowadzeniem spraw kadrowo - płacowych, podatkowych, magazynowych z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.
Absolwenci są również przygotowani do: prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej, przygotowania i opracowania spotkań służbowych, archiwizacji dokumentacji służbowej, obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej.
Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie dwuletniej nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach Języka obcego zawodowego.
Możliwości zatrudnienia:
Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach finansowo - księgowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w działach analiz, w urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu absolwentów podejmuje się prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
W zawodzie przewidziana jest 1 kwalifikacja ( oznaczona literą „Z”)
Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem środowisku pracy

W zawodzie technik BHP można zdobyć wiedzę z zakresu rysunku technicznego, podstaw konstrukcji maszyn oraz podstawowych technologii stosowanych w przemyśle maszynowym i budownictwie a także umiejętności, które są niezbędne do oceny poprawności eksploatacji maszyn i urządzeń.
Dodatkowo zdobywa się umiejętności dotyczące wpływu procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka, przestrzegania zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej.
W trakcie półtorarocznego okresu nauczania słuchacze zdobywają wiedzę na temat przepisów prawa określających wymagania BHP, ergonomii pracy, oceny ryzyka zawodowego, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach Języka obcego zawodowego.
Możliwości zatrudnienia:
Kształcenie szerokoprofilowe techników BHP pozwala na uzyskanie kwalifikacji w różnych rodzajach działalności gospodarczej Absolwenci znajdą zatrudnienie w komórkach bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich podmiotach gospodarczych.
Technik administracji
W zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja ( oznaczona literą „A”)
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

W czasie dwuletniej nauki słuchacz zdobywa wiedzę dotyczącą przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, ażeby na ich podstawie przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia i pracy. Istotne zagadnienia dotyczą postępowania administracyjnego. Wiedz ta umożliwia poprowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ważną umiejętnością absolwentów będzie opracowanie budżetu jednostki finansów publicznych, sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych.
Absolwenci są przygotowani do: prowadzenia :korespondencji handlowej i służbowej, przygotowania i opracowania spotkań służbowych, archiwizacji dokumentacji służbowej, obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej.
Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach Języka obcego zawodowego.
Możliwości pracy:
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach powiatowych i urzędach gmin, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach oraz komórkach administracyjnych jednostek gospodarczych.
Technik informatyk
W zawodzie technik informatyk przewidziane są 3 kwalifikacje (oznaczone literami „E”)
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W ciągu dwuletniego okresu nauczania słuchacze zdobywają wiedzę w jaki sposób opracować kosztorys stanowiska komputerowego i dokumentacje techniczną, jak należy usuwać usterki systemowe i sprzętowe komputerów osobistych, oraz zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej, sporządzenia jej kosztorysu oraz instalacji. Ważnym elementem kształcenia jest poznanie zasad administrowania systemami operacyjnymi (instalowaniem sieciowych systemów operacyjnych, zarządzanie kontami użytkowników i monitorowane ich działań, konfigurowanie usług serwerów internetowych, usuwanie awarii lokalnej sieci komputerowej itp.).
Istotnym elementem kształcenia w tym zawodzie jest nauka tworzenia stron internetowych wraz z wykonaniem projektów graficznych tych stron wykorzystując grafikę statyczną oraz animacje. Do ważnych umiejętności należy zaliczyć umiejętność tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania.
Absolwenci tego kierunku potrafią również zaprojektować, utworzyć relacyjne bazy danych, rozbudować je i modyfikować, naprawiać, zarządzać i nadzorować jej bezpieczeństwo.
Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie dwuletniej nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach Języka obcego zawodowego.
Możliwości zatrudnienia:
Technicy informatycy mogą podejmować pracę wszędzie tam gdzie znajdują się komputery.
Zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia.
Dla przetwarzania danych potrzebni są specjaliści w zakresie projektowania i administrowania bazami danych. Istnieje również zapotrzebowanie w biurach konstrukcyjnych na komputerowe stanowiska wspomagania projektowania i jego aplikacji. Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności konfigurowania stanowisk komputerowych i sieci, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach sprzedających komputery i oprogramowanie, punktach serwisowych sprzętu komputerowego. Po ukończeniu tego zawodu można założyć własną firmę.
Technik archiwista
W zawodzie technik archiwista przewidziane są 2 kwalifikacje (oznaczone literami „A”)
A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
A.64 Opracowanie materiałów archiwalnych
W ciągu dwóch lat nauki słuchacze tego zawodu zdobędą wiedzę dotyczącą zasad organizacji i prowadzenia archiwum, przekazywania materiałów do archiwum państwowego, postępowania w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
Ponadto słuchacz nabędzie umiejętności związane z opracowaniem dokumentacji aktowej, technicznej, audiowizualnej oraz gromadzeniem dokumentacji na nośnikach elektronicznych.
Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach Języka obcego zawodowego.
Możliwości zatrudnienia:
Potencjalnym miejscem zatrudnienia są różnego typu archiwa państwowe oraz zakładowe.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jaką długą masz drogę do szkoły?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Wygenerowano w sekund: 0.00 2,158,181 Unikalnych wizyt